Κυριακή

Επάγγελμα: οικολόγος, περιβαντολόγος

Πηγή: esoft.gr

Ποιος είναι και με τι ασχολείται;

Η εργασία του οικολόγου είναι να μελετά το πώς οι οργανισμοί σχετίζονται μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, το αντίκτυπο ανθρώπινων και άλλων δραστηριοτήτων, και να παρέχει συμβουλές για την προστασία και περαιτέρω ανάπτυξη του περιβάλλοντος.


Ποια είναι τα καθήκοντα του;

Η εργασία περιλαμβάνει

- την διασφάλιση και οργάνωση επιστημονικών έργων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. προστασία νερού, αέρα και εδάφους, κτλ.

- η πραγματοποίηση ερευνών στο περιβάλλον, έλεγχος για το αν τηρούνται τα πρότυπα υγείας και άλλοι νομικοί κανονισμοί, το οποίο περιλαμβάνει την σύνταξη προτάσεων για την εύρεση λύσεων και την επιβολή προστίμων.

- η άσκηση πίεσης για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των διαδικασιών οργάνωσης της χώρας ή της πόλης, της προετοιμασίας οικοδόμησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή κτιρίων, και όπου σημειώνονται σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο

- η πραγματοποίηση ανεξάρτητων ερευνών για το περιβάλλον και η ανάλυσή τους, η αξιολόγηση της επίπτωσης του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου και τη φύση, και η πραγματοποίηση των απαραίτητων επιστημονικών μελετών

- η παροχή συμβουλών σε διάφορα ιδρύματα περιλαμβανομένων των κυβερνητικών σωμάτων.

- η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές διασκέψεις

http://www.esoft.gr/gwo/povol/149.htm